Spalanie Śmieci

Drogi mieszkańcu!

W przypadku spalania śmieci możesz zostać ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.

Nie pal i nie toleruj spalania śmieci w twoim sąsiedztwie – to nie donosicielstwo, ale dbałość o zdrowie twoje i twoich dzieci.

Gmina prowadzi selektywną zbiórkę odpadów

NIE MA ZNACZENIA ILE ŚMIECI WYPRODUKUJESZ: opłata jest obliczana jednakowo dla wszystkich – w zależności od ilości mieszkańców, a nie realnej ilości wytworzonych odpadów

NIE WOLNO SPALAĆ: butelek PET, opon, wyrobów z gumy, opakowań typu TETRAPAK, resztek farb, rozpuszczalników, granulatu z gumy, przepracowanych olejów, starych mebli, odzieży, papieru z kolorowych magazynów, zanieczyszczonych tłuszczami, farbami czy innymi substancjami papierów czy tektur, drewnianych ram okiennych, podkładów kolejowych, nasączonych impregnatami i malowanych kawałków drewna – ze względu na toksyczność, łamanie prawa,
a dodatkowo i nieprzewidziane koszty.

Oprócz opału charakterystycznego dla naszego pieca grzewczego, np. węgla, dozwolone jest spalanie WYŁĄCZNIE: czystego suchego drewna, kory i korka, czystych trocin, ścinek drewnianych, czystej tektury i papieru.

Podczas spalania śmieci w zwykłych piecach emitowane są szkodliwe substancje: pyły powodujące zanieczyszczenie metalami ciężkimi, rakotwórczy benzo(a)piren, trujący tlenek węgla oraz tlenek azotu, który powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.

W dymie znajduje się dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór oraz rakotwórcze dioksyny. Wszystkie te związki pozostają w sąsiedztwie komina, z którego się wydostały, wdychane są przez okolicznych mieszkańców, wnikają do gleb i wód
(a stamtąd np. do przydomowego ogródka), wciskają się wszystkimi szparami do wnętrza domów.

Dodatkowo kominy, w  wyniku palenia śmieciami często zapychają się sadzą, co może skończyć się dla domowników zaczadzeniem, a dla komina zapaleniem przewodu.

Specjaliści ostrzegają: domowe kominy pozbawione filtrów, produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady, czy spalarnie odpadów.

Nie pal i nie toleruj spalania śmieci w twoim sąsiedztwie.

Jeżeli podejrzewasz, że w gospodarstwie domowym spalane są śmieci wyślij zgłoszenie ekodoradca@lapszenizne.pl lub zadzwoń : 18 26 28 927 – to nie donosicielstwo, ale dbałość o zdrowie twoje i twoich dzieci.