PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE ROKU HENRYKA SIENKIEWICZA W ZPO W NIEDZICY