Nasz Kawałek Historii

štvrtok, október 31, 2019

Jeszcze w październikowym słońcu, ale już z myślą o 1 listopada szóstoklasiści naszej szkoły, jak co roku, z wychowawcami porządkowali groby na cmentarzu parafialnym i przy kościele. Z ogromnym zaangażowaniem pracowano przy sprzątaniu i szorowaniu wiekowych pomników. Usunięto zniszczone ozdoby i wypalone znicze. Na ich miejscu pojawiły się piękne wieńce i ozdobne lampki. Podczas pracy uczniowie dowiedzieli się czyimi grobami opiekuje się szkoła i dlaczego należy pamiętać o tam pochowanych: na cmentarzu znajduje się grób żołnierza, który poległ w czasie II wojny światowej – Michała Słucka oraz mogiła nauczycielki - pani Stefani  Kindlarskiej. Przy kościele natomiast najważniejsze miejsca to tablica pamiątkowa poświęcona bł. ks. Józefowi Stankowi – patronowi naszej szkoły oraz  grób prof. Józefa Wiśmierskiego – działacza akcji plebiscytowej na  Spiszu, który zginął w obronie polskości ziemi spiskiej. Pamiętamy …

Kilka fragmentów żydowskich maceb odnalezionych przez gimnazjalistów i nauczycieli w 2010 roku na zboczu wzgórza zwanym  Krymerwiz jest żywym śladem obecności ludności żydowskiej w naszej wsi. Od wieków byli częścią tej ziemi. II wojna światowa  zmieniła wszystko – dziś pozostał po nich tylko ślad – kirkut w Krymerwizie. To miejsce również od lat odwiedzają nasi uczniowie i na miarę swych sił opiekują się nim – choć jest to trudne, bo cmentarz umiejscowiony jest w cienistym lesie i na zboczu góry. Kiedy szliśmy na cmentarz, na dole wsi świeciło piękne słońce, wyżej była gęsta mgła,  ale kiedy byliśmy już na miejscu, nie było śladu po mgle – to tak jakby w zamglonej historii sprzed dziesiątków lat zobaczyć  wyraźnie kawałek naszej przeszłości. Pamiętamy …

W naszej przeszłości ważne miejsce zajmuje postać patrona naszej szkoły bł. ks. Józefa Stanka. Dwadzieścia lat temu 13 czerwca 1999 roku w Warszawie, Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował 108 polskich męczenników II wojny światowej, wśród nich był nasz rodak. Rocznicę jak co roku upamiętniono mszą świętą 13 czerwca, podczas której modlono się za wstawiennictwem błogosławionego. 23 września wspominano 75. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego Spiszaka i tę datę również uczczono uroczystą mszą świętą.  Szczególnym wydarzeniem upamiętniającym patrona naszej szkoły jest organizowany również od kilku lat Rajd im. bł. ks. Józefa Stanka, w którym uczestniczą uczniowie z okolicznych szkół. Tegoroczny był szóstym z kolei i wiódł szlakiem turystycznym – niebieskim: Łapszanka-Kacwin przez Magurę Spiską, by zakończyć go wspólną modlitwą przy kapliczce bł. ks. J. Stanka w Kacwinie. W tym samym czasie najmłodsi uczniowie łapszańskiej szkoły (kl. 0-IV) pozostali w swej miejscowości, aby szukać skarbu wg questu: "Spacer z Błogosławionym po Łapszach". Co roku, wędrując ścieżkami rajdu, pozostajemy wierni słowom błogosławionego  „Nie lękajcie się, bo jednak wasze będzie zwycięstwo ...". Pamiętamy …

 Pamiętamy o naszej historii – pięknym przykładem tego jest Dąb Pamięci dla popr. Ignacego Plucińskiego z Jurgowa. Dąb został posadzony przed naszą szkołą w roku 2010 w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej w ramach ogólnopolskiego programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”, którego inicjatorem było Stowarzyszenie Parafiada im. Józefa Kalasancjusza Zakonu Pijarów. Co roku w rocznicę zbrodni katyńskiej młodzież bierze udział w uroczystym apelu poległych i składa wiązankę kwiatów przy Dębie Pamięci, który przypomina nam o Rodaku zamordowanym w Charkowie w 1940 roku. Pamiętamy …

W odpowiedzi na apel Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego  - pragniemy jako szkoła szczególnie podkreślić nasze działania jakie podejmujemy od lat i które są tak ważne dla nas w naszej miejscowości, w naszym regionie - Małej Ojczyźnie.

ABY PAMIĘTAĆ O TYCH, KTÓRZY BYLI PRZED NAMI

i KTÓRYM TAK WIELE ZAWDZIĘCZAMY

    B. Kowalczyk, E. Krygowska, E. Łukuś