Trzysta Dwa Kg

utorok, december 10, 2019

Dokładnie tyle kilogramów żywności i środków czystości udało się zebrać wolontariuszom Szkolnego Koła Caritas Szkoły Podstawowej w Łapszach Niznych podczas tegorocznej zbiórki „Paczka na wschód” w ramach ogólnopolskiej akcji: Rodacy-Bohaterom organizowanej przez Stowarzyszenie Odra-Niemen z Wrocławia. Dary zostały przewiezione już do magazynu gdzie będą dalej pakowane do dalszej drogi na wschód i trafią do polskich kombatantów i polskich rodzin na Ukrainie, Litwie, Białorusi, Łotwie, w Mołdawii i Rumunii, gdzie do dziś trwa i żyje polskość. Do zebranych darów dołączono 70 kartek ze świątecznymi życzeniami pisanymi przez uczniów, nauczycieli  i rodziny naszej miejscowości. Jesteśmy pewni, że te podarki sprawią komuś, gdzieś daleko od Polski wiele radości. Tym bardziej szczególnie mocno dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wzięli udział w tegorocznej zbiórce, dziękujemy uczniom i ich rodzicom, dziękujemy nauczycielom i dyrekcji naszej szkoły, dziękujemy Księdzu Proboszczowi naszej parafii i mieszkańcom naszej wsi. Dziękujemy serdecznie wszystkim wolontariuszom i osobom, które pomagały nam przy organizacji zbiórki.  Każdy nawet najmniejszy podarunek, czy to był kilogram cukru czy paczka słodyczy czy kartka z życzeniami napisana od serca – to wszystko ma ogromną wartość  i za to jesteśmy wszystkim bardzo wdzięczni! Życzymy wszystkim już dziś RADOSNYCH ŚWIĄT! Niech świąteczne życzenia zapisane na kartkach dołączonych do darów niosą do naszych Rodaków na odległych Kresach, radość Bożego Narodzenia i moc Bożego Błogosławieństwa na Nowy Rok!! 

DZIĘKUJEMY!!!

www.rodacybohaterom.pl

RODACY - BOHATEROM

SKC Szkoły Podstawowej w Łapszach Niżnych