100-lecie Przyłączenia Spisza i Orawy do Polski

streda, január 15, 2020

W dniu 14 stycznia 2020 roku w Akademii Ignatianum w Krakowie, w obecności posłanki na Sejm Anny Paluch, „Sesją niepodległościową Spisza i Orawy” zainaugurowano  obchody rocznicy 100- lecia przyłączenia  Kresów południowych do Polski w 1920 roku.  W Auli Wielkiej Akademii, z udziałem przedstawicieli władz, dyrektorów szkół, nauczycieli  Spisza i Orawy oraz sympatyków i przyjaciół tych regionów zostały wygłoszone referaty okolicznościowe. Prelegenci podjęli tematy  m.in.  walki o te ziemie w latach 1018-20, roli budzenia się wśród ludności tożsamości narodowej czy okoliczności politycznych i społecznych towarzyszących kształtowaniu się południowych granic Polski po odzyskaniu niepodległości. Podkreślano również rolę uświadamiania historii i tożsamości narodowej w czasach współczesnych, szczególnie młodemu pokoleniu. Przypomniano dokonania bohaterów niepodległościowych (Wojciecha Halczyna, Piotra Borowego, Ferdynanda Machaya i wielu innych), a szczególne miejsce poświecono por. Wojciechowi  Lorencowiczowi, którego losy i działalność na rzecz polskości na Spiszu i Orawie przedstawiła  jego wnuczka dr hab. Grażyna Branny z Instytutu Neofilologii Ignatianum, równocześnie pomysłodawczyni i prowadząca sesję. Wielkie wrażenie na obecnych wywołał film pt. „Prawo do Polski” w reż. Dariusza Walusiaka. Podsumowując wydarzenie pani Grażyna Branny poinformowała o planowanej kolejnej konferencji podejmującej temat 100 przyłączenia Spisza i Orawy do Polski, na którą z niecierpliwością czekamy. 

Józefa Żołądek

Sesja współorganizowana  dr Marek Liszką, wice-dyr. Instytutu Neofilologii.

Goście zapoznali się z przedmiotem sesji, słuchając przemówienia  Dyrektora oddziału IPN w Krakowie – dr hab. Prof. AIK Filipa  Musiała.

Tematy, które dały początek Sesji kwestia tożsamości narodowej na Spiszu i Orawie, oraz postać Por. Wojciech Lorencowicz (1896-1952), ur. w Krempachach, zm. w Podwilku, gdzie był Kierownikiem  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w latach 1922-1939 i 1945-1952; Dowódcy I  Legii Spiskiej,   Komendanta Komitetu Plebiscytowego na Spiszu, Komendanta tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej na Spiszu w roku 1920, kawalera  4 medali austro-węgierskich z I wojny światowej oraz 7 z okresu międzywojnia i po II wojnie światowej, w tym Krzyża Niepodległości.

Szczegóły wydarzenia oraz fotorelację z wydarzenia można znaleźć pod adresem
https://www.facebook.com/zwiazekspisza/posts/2620844894805408?__tn__=K-R

 

 

Kategoria: