Chcę być świętym tak jak bł. ks. Józef Stanek

Jak co roku Szkołę Podstawową w Łapszach Niżnych odwiedzili klerycy ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie.

Swoją wizytą podkreślili mijającą w najbliższych dniach siedemdziesiątą rocznicę śmierci patrona szkoły, błogosławionego księdza Józefa Stanka, który tak jak i oni był Pallotynem. 
Młodzi alumni przy pomocy konkursów i rebusów wskazywali uczniom znaki, które mogą przywieść ich do świętości tak, jak kierowały kiedyś życiem księdza Stanka. 
Spotkanie, którego motto brzmiało: „Chcę być świętym tak jak bł. ks. Józef Stanek” przebiegało w atmosferze radości i entuzjazmu. Wspólny śpiew i taniec zachęcał do zabawy nie tylko dzieci, ale i nauczycieli.

Źródło: ZPO Łapsze Niżne