Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o m

Wójt Gminy zawiadamia o dopuszczeniu  do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 40 MW, zlokalizowanej w obrębie Trybsz w Gminie Łapsze Niżne”

Data: 
streda, jún 15, 2022