SZKOŁA PODSTAWOWA w ŁAPSZACH NIŻNYCH Udział w akcji „SZKOŁA PAMIĘTA”

streda, november 2, 2022

Od lat jako szkoła otaczaliśmy opieką miejsca szczególne w naszej lokalnej historii i zawsze przed dniem 1 listopada odwiedzaliśmy groby osób zasłużonych dla naszego regionu. Dlatego w 2019 roku włączyliśmy się w akcję  MEiN „Szkoła pamięta”. I jeszcze mocniej podkreślamy pamięć o bohaterach naszej Małej Ojczyzny.

Jak co roku tak i w tym jesiennym czasie szóstoklasiści naszej szkoły z wychowawcami porządkowali groby na cmentarzu parafialnym i przy kościele. Podczas tej niecodziennej lekcji wychowawczej uczniowie dowiedzieli się czyje to groby i dlaczego należy pamiętać o tych osobach: na parafialnym cmentarzu znajduje się grób żołnierza, który poległ w czasie II wojny światowej – Michała Słucka. Jest tam i mogiła nauczycielki pani Stefani  Kindlarskiej i groby Marii Wiśmierskiej – odznaczonej medalami niepodległości i jej brata Wendelina Habera, również zasłużonego działacza na rzecz polskości Spisza. Przy kościele, najważniejsze miejsca to tablica pamiątkowa poświęcona bł. ks. Józefowi Stankowi – patronowi naszej szkoły oraz  grób prof. Józefa Wiśmierskiego – działacza akcji plebiscytowej na  Spiszu, który zginął w obronie polskości ziemi spiskiej.

Pamiętamy …

W ty miejscu należy nam się pochwalić szczególnym odkryciem ostatniego roku, o czym w poprzednich latach nie pisaliśmy – jako szkoła uczestniczyliśmy w projekcie organizowanym przez IPN  „Niezwyciężone. Bohaterki Niepodległej”. Dzięki temu działaniu dosłownie odkryliśmy postać Marii Wiśmierskiej  odznaczonej Medalem Niepodległości przez prezydenta II RP Ignacego Mościckiego. Naszą pracą konkursową było przygotowanie krótkiego filmiku o spiskiej bohaterce. W Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, 21 września tego br. gdzie odbył się finał IV edycji tego konkursu, nasza szkoła otrzymała wyróżnienie. To zobowiązuje naszą społeczność szkolną do dalszego propagowania działalności Marii Wiśmierskiej na rzecz Spisza  w regionie i pielęgnowania historii takich jak ona bohaterów.

Pamiętamy …

Kilka fragmentów żydowskich maceb odnalezionych przez gimnazjalistów i nauczycieli w 2010 roku na zboczu wzgórza zwanym  Krymerwiz jest żywym śladem obecności ludności żydowskiej w naszej wsi. II wojna światowa  zmieniła wszystko – dziś pozostał po nich tylko ślad – kirkut w Krymerwizie. To miejsce również od lat odwiedzają nasi uczniowie i na miarę swych sił opiekują się nim – choć jest to trudne, bo cmentarz umiejscowiony jest w cienistym lesie i na zboczu góry.

Pamiętamy …

Mało znanym w okolicy jest cmentarz choleryczny znajdujący się pod Wapiennym, a który kryje groby Łapszan zmarłych podczas epidemii cholery w XIX wieku, to miejsce również odkryliśmy przed laty i tam postawiony krzyż upamiętnia to miejsce, które i my staramy się odwiedzać podczas wycieczek po okolicy.

Pamiętamy …

W naszej społeczności szkolnej ważne miejsce zajmuje postać patrona szkoły bł. ks. Józefa Stanka. Jan Paweł II 13 czerwca 1999 roku w Warszawie beatyfikował 108 polskich męczenników II wojny światowej, wśród nich był nasz rodak. W rocznicę tego wydarzenia, co roku modlimy się podczas uroczystej mszy świętej 13 czerwca. Z kolei 23 września wspominamy rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego Spiszaka. W tym roku ten dzień był szczególnie obchodzony, delegacja naszej szkoły udała się na wycieczkę do Warszawy gdzie jednym z punktów był udział w uroczystościach upamiętniających 78. rocznicę śmierci  patrona szkoły. Dyrektor naszej szkoły odebrał  order  „Prio Patria” „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. Dla naszej małej, wiejskiej szkoły jest to wyjątkowe wyróżnienie, ale i zobowiązanie do dalszego kontynuowania pamięci o bł. ks. Józefie Stanku i do promowania umiłowania Ojczyzny poprzez sumienne wypełnianie obowiązków oraz stawianie granicy szerzącej się obojętności.

Pamiętamy …

Kolejnym wydarzeniem upamiętniającym patrona naszej szkoły jest organizowany również od kilku lat Rajd im. bł. ks. Józefa Stanka. Tegoroczny rajd był dziewiątym z kolei. Młodsze klasy wędrowały po okolicznych wsiach poznając ich historie, a starsze szły  szlakiem turystycznym: Trybsz- Łapszanka przez Magurę Spiską, by dotrzeć do Łapsz Niznych. Co roku, wędrując ścieżkami rajdu, pozostajemy wierni słowom błogosławionego  „Nie lękajcie się, bo jednak wasze będzie zwycięstwo ...".

Pamiętamy …

Pamiętamy o naszej historii, tej bliskiej, ale i tej rozgrywającej się daleko stąd.  Pięknym przykładem tego jest Dąb Pamięci dla popr. Ignacego Plucińskiego z Jurgowa. Dąb został posadzony przed naszą szkołą w roku 2010 w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej w ramach ogólnopolskiego programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”, organizatorem tej akcji było Stowarzyszenie Parafiada im. Józefa Kalasancjusza Zakonu Pijarów. Co roku w rocznicę zbrodni katyńskiej młodzież bierze udział w uroczystym apelu poległych i składa wiązankę kwiatów przy Dębie Pamięci, który przypomina nam o Spiszaku zamordowanym w Charkowie w 1940 roku.

    Pamiętamy …

W odpowiedzi na apel Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, pragniemy jako szkoła szczególnie podkreślić nasze działania jakie podejmujemy od lat na rzecz krzewienia naszej lokalnej historii, PAMIĘTAMY o osobach zasłużonych dla naszego regionu, i miejscach,  które są tak ważne dla nas, bo wszystko to tworzy naszą  Małą Ojczyznę.

Pamiętamy …

    Nauczyciele

Szkoły Podstawowej w Łapszach Niżnych