Gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Nauczyciela to okazja do podsumowania pracy nauczycieli i wyrażenia wdzięczności za ich trud i poświęcenie. W tym dniu Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą Rady Gminy złożyli nauczycielom z terenu naszej Gminy podziękowanie za poświęcenie i trud, które wkładają w wychowanie i edukację naszych dzieci, oraz życzyli wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty, zdrowia, pomyślności, zadowolenia z wykonywanej pracy oraz wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności.

Zdjęcia