Środowisko bez barszczu Sosnowskiego

Środowisko bez barszczu Sosnowskiego
Przygotowany przez Uniwersytet Rolniczy projekt został zgłoszony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Całkowita kwota projektu to 3 798 000 zł, zaś dofinansowania z NFOŚiGW wynosi 3 228 985 zł. Wsparcie finansowe pochodzi z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii i zostało pozyskane w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

W czasie konferencji rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady podkreślił, że projekt „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” stanowi doskonały przykład efektywnej współpracy administracji i nauki. Wojewoda Jerzy Miller dodał zaś, że Uniwersytet Rolniczy jest w województwie małopolskim szczególnie ważnym partnerem, z którym można podejmować próby rozwiązania problemów dotyczących ochrony środowiska. Koordynatorami prac związanych ze zwalczaniem barszczu Sosnowskiego na terenie gmin biorących udział w projekcie będą bowiem pracownicy Uniwersytetu Rolniczego oraz Małopolskiej Izby Rolniczej. 

Do projektu przystąpiła już większość małopolskich gmin borykających się z problemem. Działania obejmą inwentaryzację skupisk barszczu Sosnowskiego oraz ich monitoring. Potem rośliny zostaną zniszczone przy użyciu środków chemicznych i w końcu – całkowite wyeliminowane ze środowiska. 

Większe skupiska barszczu Sosnowskiego zlokalizowane są w 38 gminach położonych na terenie 16 powiatów województwa małopolskiego, głównie na nieużytkach oraz w pobliżu cieków wodnych. Obszar występowania rośliny przedstawia dołączona mapa. 

Miejsca występowania barszczu Sosnowskiego w Małopolsce

Dzikuję za zdjęcia Pani Krystynie Milaniak/GOK

źródło: www.niedzica.espisz.pl

Zobacz także ulotkę informacjną >>> Ulotka - Środowisko bez barszczu Sosnowskiego