Obwieszczenie Wójta Gminy Łapsze Niżne o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Niedzica i Niedzica-Zamek