BEZPŁATNE WSPARCIE SPECJALISTYCZNE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje o kontynuacji projektu „Centrum Rozwoju Rodziny w Gminie Łapsze Niżne”, w ramach którego można skorzystać z bezpłatnego wsparcia specjalistycznego.

Od stycznia 2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych (dalej OPS) przy ulicy Jana Pawła II 61 przyjmuje psychoterapeuta.

Na wizytę z psychoterapeutą można się umówić telefonicznie za pośrednictwem pracowników socjalnych dzwoniąc do OPS pod nr telefonu 18 265 91 45, bądź bezpośrednio do specjalisty – Pani Marzeny Bandyk pod nr tel. 606 515 717.

Przypominam, że w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmuje terapeuta ds. uzależnień i współuzależnienia, Pani Alicja Zygmuntowicz. Dyżury odbywają się w każdą środę miesiąca w godzinach: 

– pierwsza, druga i czwarta środa miesiąca od 9:30 do 13:30

– trzecia środa miesiąca od 11:30 do 15:30.

Do terapeuty można umówić się dzwoniąc pod wskazany wyżej nr telefonu OPS bądź bezpośrednio do P. Alicji Zygmuntowicz pod nr telefonu 505 256 101.

JAKIEGO RODZAJU WSPARCIE ŚWIADCZĄ SPECJALIŚCI?

PSYCHOTERAPEUTA: pomoc w formie konsultacji, poradnictwa, wsparcia emocjonalnego, terapii dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, samotnych i rodzin przeżywających sytuacje kryzysowe związane m.in. z chorobami, niepełnosprawnością, żałobą, zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży, bezrobociem, przemocą domową, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, rozpadem rodziny.

TERAPEUTA ds. UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA: pomoc w formie konsultacji, poradnictwa, wsparcia emocjonalnego dla osób/ rodzin, dzieci i młodzieży/osób dorosłych w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkotyków, innych środków psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne (np. od gier komputerowych, telefonów komórkowych), doświadczających przemocy domowej.

 

Data: 
streda, február 7, 2024