Retansmisja z LIX Sesji Rady Gminy Łapsze Niżne

piatok, marec 1, 2024

Uprzejmie informujemy, że LIX zwyczajna Sesja Rady Gminy Łapsze Niżne odbyła się w dniu 29 lutego 2024 r. o godzinie 13:00 w sali obrad  Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.

Porządek obrad wraz z projektami uchwał dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

 https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,2416040,lix-sesje-rady-gminy-lapsze-nizne.html

Projekty wszystkich uchwał wpływajacych do Biura Rady dostępne są pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,m,431524,2024.html

 

Kategoria: