Retransmisja z LXI Sesja Rady Gminy Łapsze Niżne

štvrtok, apríl 25, 2024

W dniu 24 kwietnia w budynku Domu Ludowego w Łapszach Niżnych odbyła LXI zwyczajna Sesja Rady Gminy Łapsze Niżne

Porządek obrad wraz z projektami uchwał dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,2444388,lxi-rada-gminy-lapsze-nizne.html

Projekty wszystkich uchwał wpływajacych do Biura Rady dostępne są pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,m,431524,2024.html

 

Kategoria: