Małopolskie świetlice wiejskie 2024

Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Gminie Łapsze Niżne została przyznana dotacja w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach konkursu pn.: “Małopolskie świetlice wiejskie 2024”.

W dniu 16.04.2024r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Łapsze Niżne, a Województwem Małopolskim.

Wniosek obejmował dofinansowanie do zakupu elementów wyposażenia do świetlic wiejskich w Kacwinie oraz w Łapszance. Całkowity koszt związany z realizacją zadań oszacowano na kwotę 57 142,86 zł.

Dzięki pozyskanym środkom do świetlic zostaną zakupione: krzesła, stoły ze stali nierdzewnej, patelnia elektryczna, witryna chłodnicza, zmywarko-wyparzarka, okap gastronomiczny oraz czajnik elektryczny.

„Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach zadania pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2024”

 

 

Data: 
piatok, apríl 26, 2024