Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Łapsze Niżne

streda, máj 8, 2024

24 kwietnia 2024 r. odbyła się ostatnia sesja VIII kadencji Rady Gminy Łapsze Niżne.
To był okres pełen wyzwań, związanych między innymi z pandemią Covid 19 i wojną na Ukrainie.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi, zaangażowaniu i współpracy udało się osiągnąć wiele sukcesów, które przyczyniły się do rozwoju gminy.

Rada Gminy Łapsze Niżne VIII kadencji liczyła 15 radnych. W jej skład wchodzili następujący radni :

 1. Przewodniczący – Zdzisław Majerczak,
 2. Wiceprzewodniczący – Marek Molitorys,
 3. Wiceprzewodniczący – Jan Noworolski,
 4. Paweł Bogaczyk,
 5. Henryk Janeczek,
 6. Henryk Kałafut,
 7. Tomasz Markowicz,
 8. Zofia Mąka,
 9. Piotr Miśkowicz,
 10. Milan Pichniarczyk,
 11. Józef Prelich,
 12. Janina Schlegel,
 13. Jan Stańczak,
 14. Stanisław Tkaczyk,
 15. Dorota Włoch,

Rada Gminy pracowała kolegialnie, podejmując decyzje na sesjach w drodze uchwał a także  rozpatrując sprawy i wypracowując wnioski, opinie  i stanowiska podczas posiedzeń komisji.

I tak w ciągu kadencji:

 1. Komisja Rewizyjna odbyła 26 posiedzeń,
 2. Komisja ds. Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła 5 posiedzeń,
 3. Komisja ds. Edukacji Spraw Społecznych i Praworządności odbyła 7 posiedzenia,
 4. Wspólne posiedzenia Komisji Rady odbyły się 64 razy.
 5. Komisja Skarg Wniosków i Petycji odbyła 7 posiedzeń.

W trakcie sesji Rada podjęła 557 uchwał, z czego żadna nie została uchylona.

W obradach Rady każdorazowo uczestniczyli sołtysi, Wójt Gminy, Sekretarz i Skarbnik Gminy. Okazjonalnie w sesji brali udział kierownicy referatów Urzędu Gminy, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, radni  powiatowi, zainteresowani tematyką obrad mieszkańcy.

Na ostatniej sesji Wójt Gminy – Jakub Jamróz w formie prezentacji przypomniał wybrane zadania, które udało się zrealizować w latach 2018-2024. Przypomniał o inwestycjach już zakontraktowanych, zaplanowanych do realizacji na nową kadencję  
2024-2029.

Ostatnia sesja była okazją do złożenia wyrazów  uznania  i podziękowań za pełną zaangażowania, zrozumienia i wzajemnego szacunku  pracę dla dobra społeczności lokalnej w mijającej kadencji.

Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy Pan Zdzisław Majerczak złożyli podziękowania dla wszystkich radnych, ale także kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników referatów urzędu gminy. Podziękowania otrzymali także sołtysi.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez Wójta Gminy na podsumowanie kadencji.

  Podsumowanie Kadencji 2019-2023

 

 

 

Kategoria: