III edycja GOZ Lider Małopolski

To konkurs skierowany do uczniów małopolskich szkół ponadpodstawowych oraz do przedsiębiorców, wykorzystujących w swoim miejscu nauki/pracy rozwiązania zgodne z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego.

Celem konkursu jest promocja małopolskich firm, które oparły swoje modele biznesowe na zasadach GOZ, a także edukacja prośrodowiskowa młodzieży i zwiększanie świadomości społecznej z zakresu ekologii, zwłaszcza gospodarki cyrkularnej.

KATEGORIA KONKURSU DLA SZKÓŁ

W projekcie mogą wziąć udział grupy uczniów z małopolskich szkół ponadpodstawowych, które opracowały rozwiązanie proekologiczne lub zrealizowały inicjatywę zgodną z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego. Podstawowym zadaniem konkursowym jest opisanie dotychczasowych działań szkoły zgodnych z ideą GOZ. Na przykład:

 • lekcje prośrodowiskowe (dot. odnawialnych źródeł energii, materiałów ekologicznych nowych technologii, które wspierają zrównoważony rozwój i in.);
 • zajęcia terenowe (wycieczki do miejsc i instytucji kluczowych na ekologicznej mapie Małopolski, np. zrewitalizowane tereny poprzemysłowe, farmy fotowoltaiczne lub wiatrakowe i in.);
 • warsztaty (np. dot. zero waste w kuchni; naprawy i regeneracji przedmiotów lub tworzenia pomocy dydaktycznych, sprzętów, mebli i urządzeń z materiałów z odzysku i in.);
 • zbiórki odpadów (np. baterii, żarówek, makulatury i in.);
 • kiermasze wymiany rzeczy (np. bookcrossing, wymiana ubrań czy gier i in.);
 • projekty artystyczne (np. instalacje artystyczne z upcyklingu, moda recyklingowa i in.);
 • zielona infrastruktura (ogródki ziołowe i warzywne, kompostowniki, ogrody deszczowe, łąki kwietne oraz hotele dla owadów i in.);

Dla placówki, która zwycięży konkurs, przewidziana jest nagroda 5.000 złotych, tytuł Lidera GOZ Małopolski 2024 oraz statuetka, która zostanie wręczona na finałowej gali. Dodatkowo sylwetki Laureatów zostaną zaprezentowane na łamach „Dziennika Polskiego” i w serwisie DziennikPolski24.pl.

>>> Zgłoszenia szkół przyjmujemy do 22 maja br. za pomocą niniejszego formularza elektronicznego.

KATEGORIA KONKURSU DLA FIRM

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Małopolski, których działalność oparta jest o zasady gospodarki obiegu zamkniętego. Polega on na zaprezentowaniu modelu biznesowo-ekologicznego firmy zgodnego z założeniami GOZ. Na przykład:

 • model „sharing-economy” – współdzielenie;
 • model „produkt jako usługa”;
 • symbioza gospodarcza w myśl zasady: „mój odpad Twoim surowcem”;
 • wydłużanie cyklu życia produktów;
 • wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu/odzysku;
 • zamknięcie obiegu wody/innych materiałów w procesach produkcyjnych/usługowych;
 • rozwiązania z zakresu up-cyklingu;
 • ekoprojektowanie;
 • naprawa i regeneracja;
 • odzysk energii;
 • dematerializacja usług (wirtualizacja, subskrypcje).

Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma prestiżowy tytuł Lidera Małopolski 2024 oraz statuetkę, która zostanie wręczona na finałowej gali konkursu. Dodatkowo Laureaci i ich działalność zostaną przedstawieni na łamach „Dziennika Polskiego”, „Strefy Biznesu” i w serwisie „DziennikPolski24.pl”.

>>> Zgłoszenia firm przyjmujemy do 22 maja br. za pomocą niniejszego formularza elektronicznego.
 Więcej szczegółów, a także regulamin konkursu, znaleźć można na naszej stronie: https://cutt.ly/GOZ-szczegoly

 

 

Data: 
štvrtok, máj 9, 2024