I Sesja Rady Gminy Łapsze Niżne IX kadencji 2024-2029.

štvrtok, máj 9, 2024

W dniu 7 maja 2024 r. odbyła się I sesja Rady Gminy Łapsze Niżne  IX kadencji 2024-2029.

Po mszy świętej w intencji samorządu w kościele pw. św. Kwiryna w Łapszach Niżnych odbyła się uroczysta inauguracyjna sesja, podczas której Pan Jakub Jamróz oraz nowo  wybrani radni otrzymali od Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Pani Ludmiły  Wojtas zaświadczenia o wyborze na wójta i radnych Gminy Łapsze Niżne. Podczas obrad uroczyste ślubowanie złożyli radni oraz wójt gminy.

Na dzień ślubowania skład osobowy Rady Gminy Łapsze Niżne stanowi 14 radnych:

1.         Grzegorz Findura

2.         Józef Gronka

3.         Maria Haber

4.         Henryk Janeczek

5.         Henryk Kałafut

6.         Jan Kopaczka

7.         Beata Kuruc

8.         Tomasz Markowicz

9.         Marek Molitorys

10.       Józef Prelich

11.       Andrzej Radecki

12.       Janina Schlegel

13.       Marek Szewczyk

14.       Dorota Włoch

Wójt Gminy Pan Jakub Jamróz pogratulował  wszystkim radnym uzyskania mandatu, będącego niewątpliwie dowodem zaufania społecznego i uznania.

Podziękował także Mieszkańcom gminy  za wielki kredyt zaufania jaki otrzymał po raz trzeci w tegorocznych wyborach, co w jego ocenie jest sygnałem, iż kierunek rozwoju gminy jest zbieżny z oczekiwaniami społeczeństwa.

Zadeklarował, że to ogromne zobowiązanie będzie dla niego motywacją do jeszcze intensywniejszej pracy, aby nie zawieść oczekiwań.

Podkreślił rolę współpracy i dialogu w dążeniu do  rozwiązań, które mają służyć  dla rozwoju gminy.

Zwrócił uwagę na konieczność wypracowywania kompromisów, które mają na celu zrównoważony  rozwój  wszystkich miejscowości, dla dobra zamieszkujących je rodzin
i młodego pokolenia.

Podkreślił,  iż praca samorządowca to bycie dla Mieszkańców i dzięki Mieszkańcom.

Następnie złożył życzenia radnym, aby sprawując swój mandat odczuwali satysfakcję z pracy na rzecz Mieszkańców i cieszyli się ich nieustającym  zaufaniem.

Życzył umiejętności współdziałania najlepiej pod wspólnym hasłem łączącym dwa komitety wyborcze: razem bliżej ludzi!

 

 

Kategoria: