Informacja o I posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych