75. ROCZNICA ŚMIERCI BŁ.KS. JÓZEFA STANKA PATRONA SZKOŁY W ŁAPSZACH NIŻNYCH

czwartek, Wrzesień 26, 2019

W roku kiedy obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, dzień męczeńskiej śmierci patrona Szkoły Podstawowej nabiera szczególnego znaczenia. 23 września ks. Józef Stanek – żołnierz i kapelan Powstania Warszawskiego oddał swe życie za ojczyznę. W tym roku od tamtego wydarzenia mija dokładnie 75 lat. Na mszy świętej w parafialnym kościele zebrali się uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i Dyrekcja Szkoły. W krótkim słowie do zebranych Ksiądz Proboszcz wspomniał postać błogosławionego i jego poświęcenie dla ojczyzny, jak my dziś przeżywamy patriotyzm, co znaczy dziś stać przy sztandarze, na którym jest orzeł – nasze godło? Jak my możemy służyć ojczyźnie i pracować dla niej? Pytania do nas wszystkich. W poszukiwaniu odpowiedzi na wiele z nich na pewno pomoże nam bł. ks. Józef Stanek, który tu na spiskiej ziemi urodził się i któremu przyszło żyć w tak trudnych czasach. Patron naszej szkoły rozumiał czym jest miłość do ojczyzny. B. Kowalczyk

O modlitwie za jego wstawiennictwem pamiętajmy przez cały rok.

MODLITWA O ŁASKI

ZA WSTAWIENNICTWEM BŁOGOSŁAWIONEGO KS. JÓZEFA STANKA

Panie Jezu! Ty pragniesz, abyśmy podążając do niebieskiej Ojczyzny, kochali swoją Ojczyznę ziemską, służąc jej i dla niej pracując. Pozwól, aby nam na tej drodze w szczególny sposób przyświecał przykład błogosławionego Józefa Stanka, który wzorując się na świętym Wincentym Pallottim, bez reszty ukochał Ciebie i oddał się swoim bliźnim. W czasie szczególnie trudnym dla naszego narodu, w całym poświęceniem niósł powstańcom i ludności cywilnej posługę duchową i ratował ich życie. Spraw, aby błogosławiony Józef był dla nas wzorem na co dzień, jak służyć Bogu i Ojczyźnie, i racz udzielić nam łask, o które za jego przyczyną z ufnością Ciebie prosimy. Amen.