JESIENNE MANEWRY 2021

środa, Październik 20, 2021

W dniu 17.10.2021 r. w godz. 13.00-16.30 w miejscowości Falsztyn odbyły się Gminne manewry strażackie organizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łapszach Niżnych pn. ,, JESIENNE MANEWRY 2021’’.

W manewrach brały udział:

- wszystkie jednostki OSP naszej Gminy pod dowództwem  Komendanta Gminnego OSP – druha Józefa Sowy;

- obserwatorzy (koordynatorzy) z ramienia Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu;

- przedstawiciele UG: w imieniu Wójta Gminy – pan Jacek Jachymiak – Skarbnik Gminy oraz pracownik UG ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – pan Piotr Bartosiewicz;

- Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu Gminy Łapsze Niżne.

W trakcie manewrów ćwiczono następujące elementy współdziałania:

- podawanie wody na duże odległości z uwzględnieniem działań ratowniczo-gaśniczych podczas dużego pożaru zabudowań mieszkalnych i gospodarczych miejscowości spiskiej, czyli całej ulicy Widokowej i Kościelnej w Falsztynie. Jednostki gasiły 8 potencjalnych palących się budynków i zasiliły się w dwóch liniach z głównego zbiornika wody w Falsztynie;

- wypadki drogowe których efektem było wydobycie osoby poszkodowanej z zakleszczonego pojazdu z użyciem narzędzi hydraulicznych będących na wyposażeniu jednostek  OSP oraz ratownictwa drogowego i medycznego (KPP) przy ratowaniu motocyklisty.

 Młodzież z MDP realizowała następujące tematy:

- Podstawowe zasady musztry dla MDP;

- Podstawowe zasady rozwinięcia linii gaśniczych i metod zwijania węży strażackich;

- Przypomnienie wybranych przeszkód zawodów sportowych MDP;

- Zawartość torby ratownictwa medycznego PSP R1 i podstawowe zasady KPP;

- Pokaz ratownictwa technicznego i medycznego z zakresu ratownictwa drogowego.

Dodatkowo udało się rozdysponować ufundowany przez Gminę Łapsze Niżne sprzęt  zakupiony  dla wszystkich jednostek MDP z naszej gminy w ramach projektu  ”MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY POŻARNICZE-PRZYSZŁOŚĆ WOLONTARIATU” realizowanego przez jednostkę OSP Falsztyn.

Dziękujemy Zarządowi  OGZ OSP RP pod dowództwem druha Józefa Sowy za sprawne przeprowadzenie manewrów oraz OSP Falsztyn za gościnę, świetną organizację i znakomite  przygotowanie ćwiczeń zarówno dla dorosłych jak i młodzieży.

 

fot. Piotr Bartosiewicz

Kategoria: