Łapszanka wyróżniona w konkursie "Małopolska Wieś 2022" !

piątek, Lipiec 8, 2022

Z przyjemnością informujemy, że Uchwałą Nr LVI/794/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dn. 4 lipca 2022 r., Łapszanka uzyskała wyróżnienie oraz nagrodę w formie dotacji na rzecz gminy w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy na terenie zwycięskiego sołectwa, w szczególności służących podniesieniu atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawie jakości życia jej mieszkańców.
Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii "Najpiękniejsza Małopolska Wieś".

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom   zaangażowanym w tworzenie wniosku oraz materiału prezentującego miejscowość podczas II etapu konkursu !
Szczególne podziękowania kierujemy na ręce samych reprezentantów wsi, którzy godnie reprezentowali sołectwo podczas w/w II etapu Konkursu w Krakowie.
Całokształt pracy włożony przez Radę Sołecką, jednostkę OSP, zespoły regionalne, społeczność Szkoły Pdstawowej, społeczność parafialną, działające lokalnie KGW i wszystkich mieszkańców w tworzenie wizerunku Łapszanki sprawia, że sama wieś i cały region Spisza staja się coraz bardziej rozpoznawalne !

Dziękujemy i gratujemy !

Poniżej raz jeszcze prezentujemy film będący podsumowaniem  wszelkiego rodzaju działań podejmowanych na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, integracji i wzmacniania tożsamość lokalnej wsi Łapszanka.

FILM O ŁAPSZANCE

 

Kategoria: