Retransmisja z LX Sesjai Rady Gminy Łapsze Niżne

środa, Marzec 27, 2024

Porządek obrad wraz z projektami uchwał dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,2430708,lx-sesja-rady-gminy-lapsze-nizne.html

Projekty wszystkich uchwał wpływajacych do Biura Rady dostępne są pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,m,431524,2024.html

 

 

Kategoria: