ZEW Niedzica S.A. – Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2014

Radość społeczności lokalnej przynieść może fakt, że w konkursie doceniona została niedzicka spółka – zwyciężając, wraz z Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie w kategorii „Przedsiębiorstwo wspierające rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce”.

Jesteśmy zaszczyceni docenieniem naszych działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu – powiedział Grzegorz Podlewski Prezes Zarządu ZEW Niedzica S.A. – Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaufanie, jakim obdarzyła nas społeczność lokalna, zaufanie, które pozwala im z odwagą tworzyć nowe inicjatywy na rzecz mieszkańców regionu. Fakt, że w pewnej części również właśnie dzięki nam, widać dużą aktywizację wśród Organizacji działających na tym terenie, że tworzą się relacje pomiędzy nimi, jest dla nas największą nagrodą. Korzystając z okazji, słowa podziękowania kierujemy na ręce Spółdzielni Socjalnej Wiatr i Woda oraz Spółdzielni Socjalnej WW2, które zgłosiły nas do konkursu, dając tym samym wyraz wdzięczności za dotychczasową współpracę.

ZEW Niedzica S.A. poza podstawową działalnością jaką jest wytwarzanie, dystrybucja zielonej energii, prowadzenie gospodarki wodnej a także działalność turystyczna, od wielu lat znaczną część zysków przeznacza na szeroką aktywność społeczną. Jej przejawami są liczne inicjatywy, wydarzenia sportowe i rozrywkowe, wspieranie młodych sportowców, działalność proekologiczna oraz dbałość o bezpieczeństwo i edukację najmłodszych. Właśnie w kierunku tych ostatnich, już jutro w ZEW Niedzica S.A. uruchomiona zostanie Akademia Młodego Energetyka – w której, pod okiem wykładowców wyższych uczelni, ok. 85 dzieci i młodzieży z okolicznych szkół podstawowych i gimnazjów  będzie zdobywać wiedzę i rozwijać swe pasje i kreatywność.  Tematami pierwszych wykładów na Akademii Młodego Energetyka będą: „Magiczna fizyka - wycieczka po świecie fizyki” oraz „Ruch drgający w przyrodzie – czyli o tym jak natura buja?

Źródło: ZEW Niedzica SA