Apel o Bezpieczne Ferie Zimowe

poniedziałek, Styczeń 27, 2020

W dniu 24 stycznia br. w Zespole Placówek Oświatowych w Niedzicy odbył się apel poświęcony bezpieczeństwu podczas ferii zimowych.

Pan Dyrektor omówił zagadnienia związane z bezpieczeństwem w okresie zimowym. Odniósł się do zabaw na śniegu, zachowania w pobliżu dróg, ulic, na stokach i lodowiskach. Na apelu poruszono również temat o ograniczonym zaufaniu w kontaktach z nieznajomymi.

Na apelu głos zabrała również Pani Magdalena Dunajczan-Dolata, która pogratulowała uczniom licznych sukcesów w zawodach sportowych i podziękowała za godne reprezentowanie naszej szkoły na zewnątrz.

Życzymy naszym uczniom pięknej zimowej aury, bezpiecznego wypoczynku, by po feriach wrócić z nowymi siłami i z zapałem do nauki.

Samorząd Uczniowski