"Bieg po zdrowie" w klasie IV szkoły w Łapszach Niżnych

poniedziałek, Czerwiec 17, 2019

Uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w Łapszach Niżnych wzięli udział w Programie Antytytoniowym "Bieg po zdrowie" opracowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny.  Celem programu było zwiększenie wiedzy uczniów na temat wpływu dymu tytoniowego na organizm człowieka oraz ukształtowanie odpowiednich umiejętności i postawy związanych z tematyką prozdrowotną. Podczas lekcji uczestnicy dyskutowali, wymieniali doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, liczyli koszty palenia papierosów, pracowali w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów oraz tworzyli komiks z bohaterami programu. Dzięki niemu uczyli się asertywności w zakresie uzależnień. Dzieci w wieku 9-10 lat stanowią grupę o dużym potencjale rozwojowym, zaczynają kształtować w sobie cechy i nawyki, które mogą pozostać z nimi przez całe życie, Dlatego tak ważne jest podejmowanie wobec nich odpowiednio zaplanowanych działań w zakresie profilaktyki palenia tytoniu. Przekazywanie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw związanych z tym obszarem wdraża do właściwego stylu życia, a tym samym do utrzymania zdrowia i osiągania życiowej satysfakcji obecnie i w przyszłości.

                                                                        wychowawca kl. IV  Bogumiła Pirchała