Dwadzieścia Lat Temu …

poniedziałek, Czerwiec 17, 2019

13 czerwca 1999 roku w Warszawie, Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował 108 polskich męczenników II wojny światowej, wśród nich był nasz Błogosławiony Ksiądz Józef Stanek, od tamtego czasu minęło dwadzieścia lat. Rocznicę tego dnia uczczono mszą świętą podczas, której modlono się za wstawiennictwem błogosławionego. W roku kiedy wspominamy pierwszą pielgrzymkę Ojca Świętego do ojczyzny, przypomnijmy słowa jakie powiedział on podczas kazania właśnie dwadzieścia lat temu:

"Dziękuję Opatrzności Bożej, że dane mi jest ponownie stanąć na tym miejscu, na którym przed dwudziestu laty, w pamiętną wigilię Zesłania Ducha Świętego, w sposób szczególny przeżywaliśmy tajemnicę Wieczernika. Wraz z Prymasem Tysiąclecia, Kardynałem Stefanem Wyszyńskim, z biskupami i licznie zgromadzonym Ludem Bożym stolicy zanosiliśmy wtedy gorące wołanie o dar Ducha Świętego. W tamtych trudnych czasach przyzywaliśmy Jego mocy, aby rozlała się w sercach ludzi i obudziła w nich nadzieję. Było to wołanie płynące z wiary, że Bóg działa i mocą Ducha Świętego odnawia i uświęca wszystko. Było to błaganie o odnowę oblicza ziemi. Tej ziemi  - Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Tej ziemi. … Dziś właśnie świętujemy [to] zwycięstwo, [świętujemy zwycięstwo] tych, którzy [w naszym stuleciu] oddali życie dla Chrystusa, [oddali życie doczesne], aby posiąść je na wieki w Jego chwale. Jest to zwycięstwo szczególne, bo dzielą je duchowni i świeccy, młodzi i starzy, ludzie różnego pochodzenia i stanu."