Rada Gminy

""

Rada Gminy Łapsze Niżne jest organem gminy wybieranym przez mieszkańców, za pomocą którego mieszkańcy podejmują rozstrzygnięcia.

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie, zajmuje się sprawami pozostającymi w zakresie działania gminy, o ile inne ustawy nie stanowią inaczej.

 

 

Poniżej znajdziesz odnośniki do poszczególnych informacji w BIP

Biuro Rady Gminy (dane kontaktowe)

 

Dyżury Rady Gminy

Interpelacje radnych

Komisje stałe Rady Gminy

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Łapsze Niżne

Kontakt z Biurem Rady Gminy

Nagrania z sesji na kanale YouTube

Najbliższe sesje Rady Gminy

Prawo miejscowe

Projekty uchwał Rady Gminy

Protokoły z Sesji Rady Gminy

Skład Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy