Gmina Łapsze Niżne otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na interaktywne monitory dotykowe

piątek, Listopad 5, 2021

Gmina Łapsze Niżne  otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 14 tys. zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 17,5 tysiąca złotych. Dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Aktywna Tablica realizowanego przez Małopolsku Urząd Wojewódzki wyniesie 80% kosztów zadania. Pozostałe  3,5 tysiaca zł dołoży Gmina Łapsze Niżne z własnego budżetu jako 20% wkładu własnego .

Dofinansowaniem została objęta szkoła Branżowej Szkoły I Stopnia w Niedzicy. Zakupione zostaną  3 interaktywne monitory dotykowe.