Informacja w sprawie rozliczeń mikroinstalacji z zakładem energetycznym - TAURON!!!

Tekst: 

Informacja dla uczestników projektu pn.: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”, w sprawie rozliczeń mikroinstalacji z zakładem energetycznym - TAURON!!!

W związku z napływającymi informacjami, o otrzymywaniu przez uczestników gminnego projektu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych pism od zakładu energetycznego: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. dotyczących przesłania aneksów do umów zmieniających dotychczasowe zasady rozliczenia energii elektrycznej na system wprowadzony nowelizacją ustawy tj. netbilling, informujemy, iż:

KAŻDY KTO OTRZYMAŁ W/W PISMO, CHCĄC UTRZYMAĆ STARY SYSTEM ROZLICZEŃ, POWINIEN NIEZWŁOCZNIE ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O ZAWARCIU UMOWY NA ZAKUP, MONTAŻ LUB DOFINANSOWANIE MIKROINSTALACJI.

Wzór oświadczenia dostępny pod linkiem:

https://www.tauron.pl/dla-domu/parasolowa

lub do pobrania:

OŚWIADCZENIE KLIENTA O ZAWARCIU UMOWY NA ZAKUP, MONTAŻ LUB DOFINANSOWANIE MIKROINSTALACJI

Oświadczenie powinno być wypełnione przez każdego prosumenta (właściciela licznika), opatrzone osobistym podpisem i wysłane na adres:

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

ul. Lwowska 23,

40-389 Katowice

lub złożone w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta.

 

NIE PRZYJMOWANE SĄ SKANY, ANI ZDJĘCIA OŚWIADCZEŃ
WYSYŁANYCH MAILEM.

W ŻADNYM WYPADKU NIE NALEŻY:

- podpisywać Aneksów do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej,

- podawać numeru rachunku bankowego.