Narodowe Święto Niepodległości

piątek, Listopad 15, 2019

W tym szczególnym dla nas wszystkich dniu – ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI – cała społeczność szkolna w Niedzicy wzięła udział w uroczystej akademii, która miała miejsce 12 listopada br. Program artystyczny zaprezentowali uczniowie klasy VIII oraz uczestnicy Konkursu Pieśni Patriotycznej, którzy bardzo ambitnie podeszli do tego zadania, dając wyraz swojego patriotyzmu. Nad całością czuwały: Pani Elżbieta Łukuś i Pani Urszula Kulczycka. Dekorację przygotowała Pani Barbara Celuszak.

Aby uświetnić ten dzień, Pan Dyrektor wręczył dyplomy i nagrody zwycięzcom tegorocznej szkolnej edycji Konkursu Pieśni Patriotycznej, którzy reprezentowali szkołę podczas eliminacji gminnych we Frydmanie.

Na koniec Pan Dyrektor podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę – uczniom, którzy przedstawili program artystyczny, uczestnikom konkursu oraz nauczycielom odpowiedzialnym za organizację uroczystości.

Samorząd Uczniowski