Gmina Łapsze Niżne zakończyła realizację inwestycji w ramach dofinansowania ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Łapsze Niżne informuje, iż zakończyła realizację inwestycji  w ramach dofinansowania ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dniu 6 maja 2022r., został przeprowadzony odbiór końcowy inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach: Kacwin ul. Majowa, Frydman ul. Szkolna”

Wykonawcą robót była firma budowlana: „Mrugała” Piotr Mrugała z siedzibą w Zaskalu, os. Za Torem 3, 34-424 Szaflary.

Frydman

Kacwin

 

 

Data: 
poniedziałek, Maj 9, 2022