Konkurs "Ochrona zabytków Małopolski" - nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Województwo Małopolskie ogłosiło nowy nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2023”.
Wnioski o dotacje należy wypełniać elektronicznie w generatorze wniosków na stronie www.dziedzictwo.malopolska.pl, a następnie wydruk wygenerowanej i podpisanej wersji wniosku, należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 15 grudnia 2022 roku do godz. 16.00. O terminowym złożeniu wniosku decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego, posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe oraz będących w złym stanie technicznym.

Rejestr Zabytków Województwa Małopolskiego dostępny TUTAJ

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2186355,konkurs-ochrona-zabytkow-malopolski-2023.html

oraz na stronie internetowej:

https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/kultura-i-dziedzictwo/konkursy-grantowe/konkurs-ochrona-zabytkow-malopolski

 

Data: 
czwartek, Grudzień 1, 2022