Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zawody sportowe w żeglarstwie”

Klub Sportowy „Wiaterni”  ul. Kolejowa 99, 34-400 Nowy Targ, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn „Zawody sportowe w żeglarstwie” w trybie określonym w § 9 Uchwały Nr III-21/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Łapsze Niżne (tryb małych zleceń – pominięcie procedury konkursu).

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zawody sportowe w żeglarstwie”

 

Data: 
wtorek, Wrzesień 6, 2022