Pożyczka antykryzysowa REACT-EU

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 listopada 2022 roku Małopolski Fundusz Rozwoju zawarł Umowy Operacyjne z Pośrednikami Finansowymi wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem finansowym dotyczącym Pożyczki antykryzysowej REACT-EU.

W załączeniu przesyłamy Państwu materiały w postaci ulotki i grafik do ewentualnego wykorzystania. Jeśli mieli by Państwo możliwość publikacji ich na swojej stronie internetowej będzie nam niezwykle miło. Mamy nadzieje, że pomogą nam Państwo dotrzeć do jak największej liczby przedsiębiorców.

Umowy o łącznej wartości 60 mln PLN zawarto z 3 Pośrednikami Finansowymi:
- Fundacją Rozwoju Regionu Rabka
- Polską Fundacją Przedsiębiorczości
-  Konsorcjum: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. – lider oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. – konsorcjant

Pożyczki, których udzielaniem zajmą się Pośrednicy Finansowi skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, planujących inwestycje w celu zwiększenia swojej zdolności (odporności) do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach kryzysowych. Jednostkowe Pożyczki finansowane są z wkładu Funduszu Funduszy (FF) utworzonego z budżetu środków europejskich, przekazanych przez Województwo Małopolskie do Małopolskiego Funduszu Rozwoju, który pełni rolę Menadżera FF, na podstawie Umowy o Finansowaniu w ramach działania 14.2 „REACT-EU dla gospodarki – instrumenty finansowe dla MŚP” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry pożyczek:
Kwota pożyczki: od 10.000 zł do 1 500 000 zł

Okres spłaty: do 84 miesięcy

Okres karencji: do 6 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

Oprocentowanie:  na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, jest zmienne, ustalane według obowiązującej stopy bazowej, nie wyższej jednak niż stopa bazowa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy

Link do strony MFR na którym można znaleźć najważniejsze informacje oraz namiary na PF:
https://mfr.com.pl/pozyczka-antykryzysowa-react-eu/

 

Data: 
czwartek, Grudzień 1, 2022