Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań własnych Gminy Łapsze Niżne w 2024 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez kluby sportowe działające na obszarze Gminy Łapsze Niżne

Działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Łapsze Niżne w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2024 r. Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu nr W.0050.1.10.2024 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 8 lutego 2024 roku stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Data: 
piątek, luty 9, 2024