Sprawozdanie z konsultacji społecznych

W terminie od 29 października do 12 listopada 2021 roku przeprowadzono konsultacje, których przedmiot stanowił projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy  z organizacjami pozarządowym oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2022 roku.”

  Sprawozdanie z konsultacji społecznych

 

Data: 
wtorek, Listopad 16, 2021