Zmiana w gospodarowaniu odpadami

Przedsiębiorcy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, agroturystyczną oraz zarządcy obiektów użyteczności publicznej wytwarzający odpady komunalne z dniem 1 stycznia 2016 roku zostają objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami.

W związku z powyższym zobowiązani są złożyć do dnia 15 grudnia br. stosowną deklarację.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Katarzyną Neupauer lub Anną Sową - pracownikami Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pod nr tel. 18 265 90 23 lub 18 265 93 10 wew. 47. e-mail: k.neupauer@zgkm.lapszenizne.pl.

Wójt Gminy Łapsze Niżne informuje, iż w związku z przejęciem przez gminę od dnia 1 stycznia 2016 r. gospodarowania odpadami komunalnymi od przedsiębiorców, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, agroturystyczną oraz zarządcy obiektów użyteczności publicznej wytwarzające odpady komunalne zobowiązani są złożyć do dnia 15 grudnia br. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych w pokoju nr 16.

Formularz do pobrania i elektronicznego uzupełnienia - opatrzenia własnoręcznym podpisem lub podpisem eletronicznym. Plik należy pobrać na dysk, i otworzyć w programie Acrobat Reader w celu poprawnego uzupełnienia.

Formularz do pobrania i odręcznego uzupełnienia