„Polski ZŁOTY ma sto lat!” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kacwinie

środa, Grudzień 16, 2020

Celem Konkursu grantowego było uświadomienie, jak zmieniła się polska waluta od jej odrodzenia do czasów współczesnych oraz jak stabilna pozycja złotego wpływa na umacnianie gospodarki i pozycję Polski w świecie. Wyłoniono i dofinansowano najciekawsze inicjatywy edukacyjne realizowane przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w formie wydarzenia popularyzującego wiedzę na temat złotego jako jednostki monetarnej ustanowionej w 1919 r. i funkcjonującej do dziś.

Spośród zgłoszonych propozycji NBP wybrał  100 projektów. Każdy zwycięski projekt miał szansę otrzymać dofinansowanie w kwocie do 10 000 zł na realizację. Wnioski mogły składać organy prowadzące szkoły tj. jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prowadzące szkoły niepubliczne (osoby fizyczne i inne osoby prawne) oraz szkoły, jeżeli posiadały zgodę organu/podmiotu prowadzącego na udział w konkursie i realizacje projektu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w październiku 2019 r.
Z Małopolski zostało zakwalifikowanych 11 projektów, w tym dwa z powiatu nowotarskiego.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kacwinie z  Gminy Łapsze Niżne  znalazł się już po raz drugi w gronie 100 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całej Polski  wyróżnionych w konkursie organizowanym przez NBP.

Projekt realizowano w trudnych czasach pandemii i edukacji zdalnej w terminie 4 grudnia 2019 – 31 października 2020 r. Całkowity koszt projektu wynosił 12 200 zł, z czego 10 000 zł wynosiło dofinansowanie NBP. Pomysłodawcą i  koordynatorem całego projektu był nauczyciel matematyki w tymże zespole.

Bohaterem projektu był 100-letni polski złoty, jego teraźniejszość i przeszłość.
 W czasie wycieczek edukacyjnych do Muzeum Narodowego w Krakowie i Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego w Krakowie, uczestnicy - uczniowie klas III – VIII, poznali rodzimą walutę i jej historię począwszy od „złotego wieku” Rzeczypospolitej, przez okres międzywojenny, aż do denominacji z 1995 r. oraz  jej emitenta, czyli Narodowy Bank Polski.

            Zobaczyli  także, jak wyglądały i powstawały dawniej, a jak dzisiaj wyglądają i powstają banknoty i monety. Dowiedzieli się w jaki sposób najważniejsze wydarzenia w dziejach Polski znalazły odzwierciedlenie w rozwoju złotego i jak silny złoty wpływał na gospodarkę i pozycję Polski w Europie.

            Podczas warsztatów  w szkole, przygotowywania prac konkursowych w formie plakatów, filmów czy też przygotowywania się do zmagań podczas konkursów wiedzy o historii złotego, czy przedstawienia podsumowującego projekt, doświadczając burzliwej historii ojczyzny, zdobyli kolejne wiadomości i umiejętności z zakresu ekonomii i gospodarowania złotymi w wolnej, niepodległej Polsce.

            Uczniowie, uczestnicy warsztatów mogli cofnąć się w czasie od płacidła do monet, aby na końcu dotrzeć do kart kredytowych, poznając w formie aktywnej, warsztatowej w grudniu 2019r. w Muzeum Narodowym w Krakowie historię pieniądza.

            Następnie w szkole w miesiącach XII 2019 r. - X 2020 r. podczas ośmiu godzinnych warsztatów z nauczycielem matematyki, w 3 grupach wiekowych, poznali historię polskiej waluty, aż do czasów współczesnych. Wkroczyli z polskim złotym w świat ekonomii. Nauczyli się wyznaczać cele, określać działania prowadzące do ich realizacji, przewidywać konsekwencje dokonywanych wyborów,  zarządzać środkami finansowymi, korzystać z usług banku i z praw konsumenta, oszczędzania i lokowania środków finansowych, funkcjonowania złotego obecnie.

            Swoją wiedzę ugruntowali   podczas wizyty w Centrum Pieniądza NBP w Krakowie Umiejętności zaś wykorzystali podczas konkursów: plastycznego, filmowego i wiedzy o dziejach złotego, a po zakończeniu projektu będą kontynuować tematykę na zajęciach koła ekonomicznego i w  Szkolnym Turnieju Ekonomicznym.

            Finał projektu i jego podsumowanie nastąpiło, niestety w formie zastępczej z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią, w ostatnim tygodniu października 2020r. Miesiąc październik uważany jest za miesiąc oszczędzania, a 31.  października obchodzony jako  Światowy Dzień Oszczędzania. [AC]