Skarby Naszej Miejscowości

wtorek, Czerwiec 4, 2019

     Dnia 3 czerwca 2019 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Niedzicy odbyła się wystawa podsumowująca całoroczny program zajęć dodatkowych prowadzonych w kl. III przez wych. Wiolettę Kowalczyk  pod hasłem „Skarby naszej miejscowości”.

Celem programu było poznanie przez uczniów wszystkich zabytków i ważnych miejsc swojego zakątka, zapoznanie z powstaniem tych miejsc, zgłębianie aspektów historycznych, kulturowych i walorów turystycznych Niedzicy. Był też wskazaniem, w jakiej formie można spędzić wolny czas  Do realizacji tego programu zostali włączeni rodzice uczniów i ich dziadkowie m. in. odbyła się lekcja, na której dzieci wspólnie z rodzicami wykonali prace plastyczne przedstawiające zabytki Niedzicy. Było to niezwykłą frajdą nie tylko dla dzieci, ale także dla ich rodziców. Jednym z zadań było także przeprowadzenie wywiadu z babcią lub dziadkiem o najbardziej interesującym miejscu. Uczniowie mieli również możliwość twórczego wykazania się, gdzie układali rymowanki, wierszyki dotyczące zwiedzonych obiektów. Efekty tych wędrówek mogli obejrzeć rodzice i dziadkowie wraz z nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi  w formie wystawy zdjęć i rysunków, wspólnych prac plastycznych, prezentacji samodzielnie wykonanych albumów i wierszy, których autorami byli uczniowie. Przyczyniło się to do większej świadomości uczniów, co cennego posiadają i co należy traktować jako dziedzictwo naszych przodków, kształtowali także umiejętności odpowiedniej postawy i należytego zachowania w takich miejscach.  Stworzyło to również okazję do głębszego odkrywania wartości swoich korzeni w wymiarze międzypokoleniowym.  Bardzo nam miło, że nasze spotkanie uświetnili swoją obecnością  pan  Jakub Jamróz Wójt Gminy Łapsze Niżne, pan Zdzisław Majerczak przewodniczący Rady Gminy oraz pani  Ewa Jaworowska-Mazur dyrektor  Zamku Dunajec. Pani dyrektor Ewa Jaworowska-Mazur zrobiła uczniom niespodziankę i  nagrodziła ich  książkami i słodkościami. Pan Wójt złożył gratulacje i podziękowania za realizację tego programu. Pan dyrektor Piotr Górecki także podziękował wszystkim za spotkanie, a rodzice zaprosili uczestników na pyszny poczęstunek.

                                                                                                                       W. Kowalczyk