Wizyta gości z Berdyczowa

piątek, Grudzień 20, 2019

Zwieńczeniem akcji „Z Łapsz doi Berdyczowa” była wizyta w naszej szkole O. Pawła Ferko karmelity bosego wraz z towarzyszącymi mu osobami z Berdyczowa na Ukrainie. Przybyli, by odebrać przygotowane przez uczniów naszej szkoły podarki dla dzieci z Berdyczowa, które w imieniu całej szkolnej społeczności wręczyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. O Paweł ze wzruszeniem i wdzięcznością podziękował za naszą hojność i dary serca, w zamian opowiedział nieco o miejscu jego kapłańskiej posługi. O. Paweł od 5 lat pracuje w Berdyczowie, 80-tysięcznym mieście oddalonym od nas o 800 km., w sanktuarium Matki Bożej, którym opiekują się Karmelici Bosi. Klasztor karmelitów ufundowany w 1630 roku na miejscu dawnej twierdzy rodu Tyszkiewiczów i zwany Fortecą Najświętszej Maryi Panny, przez wieki był  jednym z najważniejszych miejsc kultu religijnego, nauki i kultury na ziemiach ukraińskich. Jest to miejsce wyjątkowe również w dziejach polskiej historii, bo niegdyś należało do Polski, a sam klasztor, był jednym z największych i najważniejszych bastionów obronnych Rzeczypospolitej. Karmelici odzyskali go dopiero w latach 90. ubiegłego wieku i do dziś troszczą się i zabiegają, by przywrócić mu dawny wspaniały wygląd. Oprócz prac konserwatorsko-remontowych inicjują różne formy działalności ewangelizacyjno-kulturalnej, głównie wśród dzieci i młodzieży. Dziś to miejsce uznane jest za narodowe sanktuarium Ukrainy, gdzie do cudownego obrazu Matki Bożej Berdyczowskiej przychodzi tysiące pielgrzymów z całej Ukrainy, a największe uroczystości odbywają się w święto MB Szkaplerznej 16 lipca. O. Paweł opowiedział również o swojej pracy z dziećmi i młodzieżą, która chętnie uczestniczy w codziennych Roratach, a nierzadko to dzieci ewangelizują swoich rodziców, przyprowadzając ich do kościoła i zarażając swoją prostą dziecięcą wiarą. Zwrócił uwagę na trudną sytuację materialną mieszkających tam ludzi, o budzącej się wierze wśród miejscowych po upadku komunizmu i wspólnocie jaka się tam tworzy między osobami różnych wyznań, a także o relacjach międzyludzkich – prostych i szczerych. Opowieści o Berdyczowie Goście przeplatali ukraińskimi kolędami, a na koniec spotkania zaśpiewaliśmy wspólnie, życząc sobie nawzajem pięknych i radosnych Świąt.