„Znajomość języków kluczem ku mądrości ”

piątek, Październik 2, 2020

Te słowa Rogera Bacona stały się hasłem przewodnim  obchodów Europejskiego Dnia Języków  w Zespole  Szkolno - Przedszkolnym we Frydmanie.

 Europejski Dzień Języków  został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku i jest świętowany we wszystkich krajach europejskich. Głównym celem jest propagowanie uczenia się języków przez całe życie, niezależnie od wieku i formy kształcenia.

 Wzorem lat ubiegłych, ale w nowej rzeczywistości, uczniowie naszej szkoły  już po raz ósmy wykazali zainteresowanie tematem i mocno się zaangażowali. Ze względu na obecną sytuację obchody EDJ zostały zorganizowane w klasach.  Uczniowie brali udział w różnego rodzaju quizach i projektach. Klasa VIII wzięła udział w turnieju wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych. W klasach VII przeprowadzony został teleturniej ,,Familiada”-pytania dotyczyły różnych zagadnień związanych z nauką języków obcych. Klasy VII  przygotowały i zaprezentowały  projekty dotyczące państw niemieckojęzycznych. Natomiast w klasie  VII a przeprowadzono również quiz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Klasa V przygotowała projekt pt. ,,Anglicyzmy w języku polskim”. Klasa IV poznała zwrot „Dzień dobry” w różnych językach, a uczniowie klasy III nauczyli się śpiewać słynny kanon ,,Panie Janie” aż w  3 obcych językach. Jak sami stwierdzili, najłatwiej śpiewało im się w języku francuskim. Oprócz lekcji w klasach, dużym zainteresowaniem cieszyły się również gazetki okolicznościowe przygotowane z tej okazji.

Dziękujemy wszystkim uczniom zaangażowanym w szkolne obchody Europejskiego Dnia Języków.

Po raz kolejny pokazaliśmy, iż uczenie się języków pomaga nam wzajemnie się zrozumieć, poznać różnice kulturowe oraz przy okazji dobrze się bawić. Do zobaczenia za rok, miejmy nadzieję, że w starej, normalnej rzeczywistości.

See you next year!!!