„Szkoła pamięta”

Tuesday, November 19, 2019

25 października 2019 r. – ostatni piątek przed 1 listopada nasza szkoła włączyła się, zgodnie z apelem Ministerstwa Edukacji Narodowej, do akcji „Szkoła pamięta” .

Akcję rozpoczęła  wizyta klasy III ze swoją  wychowawczynią mgr D. Krzysik na wiejskim cmentarzu. Uczniowie wykazali niezwykłe zaangażowanie  i odpowiedzialność  za Mogiłę Nieznanych Żołnierzy, którą w br. szkolnym otoczyli szczególną opieką. Nie tylko uprzątnęli zeschnięte liście, wypalone znicze oraz zwiędłe kwiaty, ale także wykonali  konserwację  mogiły przy użyciu dostępnych środków i na miarę własnych możliwości.  Uczniowie chętnie dokonali również  wizytacji cmentarza w celu ustalenia lokalizacji  grobów zmarłych nauczycieli z naszej placówki i nie tylko.

Kulminacyjnym wydarzeniem w ramach podjętej akcji było zorganizowanie  szkolnego apelu, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie oraz nauczyciele. W czasie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez mgr Anielę Gryglak – Bigos, przybliżone zostały uczniom postaci ANTONIEGO  KIEDZIUCH  - wojennego  weterana samodzielnej  Brygady Strzelców Karpackich i Marynarki Wojennej z niszczyciela z Okrętu  Rzeczypospolitej Polskiej „ Błyskawica”, który po wielu perypetiach i zawirowaniach wojennych wrócił do naszej wsi i tu spoczywa. Drugą ważną dla naszej społeczności postacią jest PANI MARIA SKORUPKA - przedszkolanka, która  była pionierką pierwszego w Łapszach Wyżnych przedszkola, a był to rok 1947. To Ona rozpoczęła nową historię edukacyjną wśród łapszańskich dzieci. Pożegnaliśmy Ją niedawno, bo w roku 2018.

Punktem zwrotnym programu  był wymarsz uczniów z klas I-III z kwiatami i zniczami  oznaczonymi szkolnymi emblematami,  i zapalenie  ich na grobie  żołnierzy, nauczycieli. Przed wyruszeniem na cmentarz dzieci i nauczyciele uczcili pamięć naszego Patrona Błogosławionego Jana Pawła II, zapalając znicz pod Jego tablicą pamiątkową. Uczczenie pamięci tych, którzy odeszli rozpoczęliśmy minutą ciszy przy Mogile Nieznanych Żołnierzy. Później kolejno nawiedzaliśmy groby zmarłych nauczycieli. Po wizycie na cmentarzu wróciliśmy do dalszego toku pracy szkolnej.

  1. GRÓB NIEZNANEGO  ŻOŁNIERZA – mogiła na naszym cmentarzu, w której spoczywają szczątki  bezimiennych bohaterów żołnierzy walczących w czasie II wojny światowej. Nie wiemy z imienia i nazwiska, czy narodowości,  jacy to byli żołnierze, ale wiemy, że i dzięki nim, jesteśmy i żyjemy w wolnej ojczyźnie.
  2. ANTONI KIEDZIUCH  -  wojenny weteran samodzielnej  Brygady Strzelców Karpackich i Marynarki Wojennej z niszczyciela z Okrętu  Rzeczypospolitej Polskiej „ Błyskawica”. Po wielu perypetiach i zawirowaniach wojennych wrócił do nas i tu spoczywa, gdzie jego miejsce.

Oprócz  postaci wojennych na naszym pięknym cmentarzu spoczywają także osoby , które zapisały się na zawsze na kartach naszej szkolnej historii.

Znajduje się  tutaj grób:

  1. ROZALII PALENIK – kierownika szkoły w latach 1957- 1964
  2. MARII SKORUPKA – założycielki  przedszkola w ŁAPSZACH WYŻNYCH
  3. WŁADYSŁAWY KIEDZIUCH – nauczycielki z Lipnicy
  4. ANNY SUTOR
  5. EDWARDA BIZIAK  - Nauczyciel w Krościenku
  6. MARII BIZUB
  7. HELENY SOŁTYS – Dyrektora  naszej szkoły w latach 1971- 1981