"PODAJĘ CI POMOCNĄ DŁOŃ” - Wolontariusze z Kacwina organizują wycieczkę dla dzieci z Ukrainy

Thursday, June 23, 2022

Wolontariusze działający przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kacwinie podjęli kolejną inicjatywę realizując mini grant pozyskany w ramach „Korpusu Solidarności - Programu Wsparcia i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.
Za pozyskany grant wolontariusze postanowi zorganizować wycieczkę dla dzieci przybyłych z Ukrainy wraz z ich mamami, którzy doświadczyli tragizmu wojny i ucieczki ze swojej ojczyzny. 17 czerwca 2022r. zaprosili swoich rówieśników z opiekunami na wycieczkę integracyjną pt. "PODAJĘ CI POMOCNĄ DŁOŃ”. Zaproszeni goście mieli okazję przejść się po koronie zapory w Niedzicy, obejrzeć Zamek w Niedzicy, a także przepłynąć po jeziorze czorsztyńskim statkiem „HARNAŚ”.
Po przebytym rejsie na uczestników czekał pyszny obiad wraz z deserem w restauracji „Trzy Zorze”.  Przy wspólnym stole nie zabrakło rozmów i śmiechu. Następnie nadszedł czas na wręczenia pamiątkowych upominków przygotowanych przez wolontariuszy wraz z opiekunami i pożegnanie.
Spotkanie integracyjne realizowane w ramach „Korpusu Solidarności – Programu Wsparcia i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” było dla dzieci żywym przykładem, że w każdej nawet tej najtrudniejszej sytuacji mogą liczyć na drugiego człowieka, a także, że nie zostali sami w tym trudnym dla nich czasie.
Integracja wolontariuszy z dziećmi, które doświadczyły ogromu zła i niesprawiedliwości uświadomiła naszym wolontariuszom, że nie wiemy kiedy sami możemy się znaleźć w takiej sytuacji.
To spotkanie nauczyło nas zrozumienia, tolerancji wytworzenia pozytywnej więzi. Cieszymy się wszyscy, że spotkaliśmy na swojej drodze  tak wspaniałe osoby, którym mogliśmy  sprawiliśmy radość, a spotkanie z nimi wzbogaciło nas i całą naszą społeczność wolontariacką.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kacwinie

 

Kategoria: