Obwieszczenie Wójta Gminy Łapsze NIżne o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne sołectwo FALSZTYN I FRYDMAN