Węgiel z gminy na preferencyjnych zasadach

Friday, November 4, 2022

W związku z wejściem w życie ustawy  z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022, poz. 2236) Wójt Gminy Łapsze Niżne informuje o możliwości składania wniosków o zakup węgla, zgodnie z załącznikiem poniżej w terminie od dnia 8 listopada 2022 r. (wtorek) od godziny 8:30
w godzinach pracy urzędu.

WZÓR WNIOSKU

Ile węgla w ramach zakupu preferencyjnego  może zakupić gospodarstwo domowe?

- do 31 grudnia 2022 r.  – 1,5 tony;
- od 1 stycznia 2023 r.  - 1,5 tony.

Kto może złożyć wniosek ?

Kto może złożyć wniosek ?
Osoba fizyczna:
- zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla, w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Łapsze Niżne,
- uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
- która nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony (w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku.)

Kiedy można złożyć wniosek?
W terminie od dnia 8 listopada 2022 r. (wtorek) od godziny 8:30 w godzinach pracy urzędu – na rok 2022.
Przewiduje się kolejny nabór wniosków w roku 2023 w terminie do 15 kwietnia 2023 r.

Jakie informacje należy zawrzeć we wniosku o zakup węgla ?

- imię i nazwisko,

- adres gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla,

- adres e-mail lub nr telefonu w celu kontaktu do umówienia terminu dostawy/odbioru węgla,

- sortyment (węgiel orzech lub ekogroszek) oraz ilość kupowanego węgla (nie więcej niż 1,5 tony na gospodarstwo domowe do końca 2022 r.),

- stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wzorze wniosku a wynikające z ustawy),

- wniosek musi być  podpisany odręcznie lub podpisem elektronicznym.

Gdzie należy dostarczyć wniosek ?

Przyjmowaniem wniosków o zakup węgla zajmować się będzie Zespół Gospodarki Komunalnej Gminy Łapsze Niżne .

- miejsce osobistego składania wniosków:

Budynek Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych ul. Jana Pawła II 20 w godzinach pracy urzędu (poziom -1).

- adres do korespondencji:

Zespół Gospodarki Komunalnej Gminy Łapsze Niżne
ul. Jana Pawła II 20
34-442 Łapsze Niżne

- Elektroniczna Skrzynka  Podawcza  ZGKM:

Adres skrytki E-PUAP:  /ZGKM_Lapsze_Nizne/zgkm

UWAGA!
Wniosku nie można złożyć telefonicznie.
Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia wniosku podpisanego odręcznie jest niewłaściwe i będzie się wiązać z koniecznością wezwania wnioskodawcy  do uzupełnienia wniosku  w trybie opisanym powyżej.

Tryb weryfikacji wniosku

Weryfikacja wniosku nastąpi niezwłocznie.
Jakie czynności zostaną podjęte w celu rozpatrzenia wniosku:

  1. Sprawdzimy czy otrzymałeś dodatek węglowy,
  2. Jeśli nie złożyłeś wniosku o dodatek węglowy, sprawdzimy czy spełniasz warunki aby go otrzymać w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w której zgłosiłeś swoje źródło ogrzewania gospodarstwa domowego,
  3. Dokonamy sprawdzenia wniosku w bazach PESEL oraz w rejestrze mieszkańców gminy.

Po zakończeniu weryfikacji wniosku drogą mailową lub telefoniczną przekażemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
Otrzymanie informacji pozytywnej będzie podstawą dokonania zapłaty za węgiel.
Opłata będzie dokonywana na wskazane w informacji konto bankowe gminy.

Cena węgla i zasady jego dystrybucji

- Koszt węgla zakupionego od gminy to 2000  zł brutto za tonę.- Do ceny węgla należy doliczyć koszt transportu z miejsca jego składowania na terenie gminy do miejsca zamieszkania. Koszt transportu należy uzgodnić z właścicielem składu opału we własnym zakresie.
Uwaga!

Mieszkaniec nie poniesie kosztów transportu, jeśli zdecyduje się na samodzielny odbiór węgla ze składu. Środek transportu musi zmieścić całe zamówienie jednorazowo.

Węgiel prawdopodobnie będzie dostępny tylko luzem. Koszt pakowania będzie dodatkowym kosztem mieszkańca.

Odbiór węgla przez pełnomocnika

Jeśli zaistnieje konieczność  odbioru  węgla z miejsca jego składowania przy pomocy wynajętego środka transportu (czyli z pominięciem usługi składu węglowego),  dodatkowym dokumentem przy wydaniu węgla będzie własnoręczne pełnomocnictwo wydane na kierowcę.

Kontakt ze składami węgla na terenie gminy

- Dystrybucją węgla w imieniu gminy zajmą się składy węglowe z terenu gminy po podpisaniu stosownych umów.

- Termin odbioru węgla będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie gminy.

- Kontakt w sprawie odbioru węgla odbędzie się według kolejności zapłaty za węgiel oraz z uwzględnieniem faktycznej dostępności zakupionego sortymentu na składzie węglowym.

Telefon do  kontaktu:  18 265 93 10 wew. 24.

 


-

Kategoria: