Dystrybucja węgla na terenie Gminy Łapsze Niżne

Friday, December 2, 2022

Szanowni Państwo,

Z dniem 5 grudnia rozpoczynamy dystrybucję węgla kamiennego na terenie Gminy Łapsze Niżne.
Węgiel będzie odbierany od KDW Osielec z kopalń Polskiej Grupy Górniczej i dystrybuowany na terenie gminy przez składy:

- PPH „Suprex” D. Gut & Wł. Małkuch w Niedzicy

- Sklep Przemysłowy Wielobranżowy Bizub Irena w Trybszu.

Jak zapewnia podmiot wprowadzający do obrotu czyli PGG - węgiel jest bardzo dobrej jakości.
Cena 1 tony węgla to 1 900 zł brutto  (cena nie zawiera kosztów transportu ze składu do mieszkańca).

Transport zapewniają składy opału w korzystnej cenie 1,50 zł/km  lub też mieszkaniec może odebrać węgiel samodzielnie bez dodatkowych opłat.

Informujemy, iż w najbliższych dniach pracownicy Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne będą kontaktować się z osobami, które złożyły wnioski o zakup węgla. Przekażą informację, czy gospodarstwo domowe zostało pozytywne zweryfikowane do zakupu oraz instrukcję zapłaty za węgiel i jego odbioru.

Z uwagi na ilość zamówionego węgla i planowane terminy dostaw prosimy o stosowanie się do informacji przekazywanych przez pracowników urzędu.

Apelujemy o cierpliwość!

Ilość węgla przyznanego gminie na dzień dzisiejszy pokrywa całość złożonego zapotrzebowania.

 

UWAGA !

Pragniemy przestrzec Państwa przed oszustami, którzy mogą próbować podszywać się pod pracowników urzędu, z zamiarem wyłudzenia od Państwa zapłaty za węgiel.
W związku z tym, podajemy informacje jak bezpiecznie zapłacić za węgiel:
1) gotówką - bez dodatkowych opłat w siedzibie Banku Spółdzielczego
w Niedzicy lub Łapszach Niżnych
2) przelewem - na numer konta podany w informacji pisemnej otrzymanej
w urzędzie gminy lub na adres mailowy.
Uwaga – wpłat należy dokonać dopiero po otrzymaniu informacji od pracownika ZGKM o pozytywnej weryfikacji wniosku !
Dokonanie zapłaty za zakup węgla, będzie podstawą wystawienia faktury i odbioru węgla na wybranym składzie.
Ponieważ harmonogram dostaw jest bardzo napięty i niezależny od gminy, prosimy o szybkie wpłaty i szybkie odbieranie węgla po kontakcie pracownika ZGKM.
Gmina zapotrzebowała sortyment orzech i ekogroszek. Na chwilę obecną PGG dostarcza orzech z kopalń Wesoła i Ziemowit oraz groszek Marcel o uziarnieniu 8 – 31 mm.

 

 

Kategoria: