Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz mniejszości narodowych na terenie Gminy Łapsze Niżne na rok 2023