„Dodatek elektryczny” – Dodatek na ogrzewanie prądem - wnioski do 1 lutego 2023 r.

Przypominamy, iż wnioski o wypłatę dodatku na ogrzewanie prądem dla gospodarstw domowych można składać do 1 lutego 2023 r.:

  1.  osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych ul. Jana Pawła II 61, 34-442 Łapsze Niżne, w godzinach pracy ośrodka.
  2.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej  wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ WNIOSKI ZNAJDUJĄ SIĘ NA: STRONIE INTERNETOWEJ OPS W  ŁAPSZACH NIŻNYCH

 

 

Data: 
Monday, January 23, 2023