Wybór Przewodniczącej oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Łapsze Niżne

Friday, May 17, 2024

Rada Gminy Łapsze Niżne wybrała spośród swojego grona Panią Dorotę Włoch na funkcję Przewodniczącej Rady Gminy Łapsze Niżne.

Radni Pan Grzegorz Findura i Marek Szewczyk zostali Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Łapsze Niżne.

Komisje stałe mają nowych przewodniczących:

• Komisja Rewizyjna – Henryk Janeczek

• Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego – Marek Molitorys

• Komisja Edukacji Spraw Społecznych i Praworządności – Beata Kuruc

• Komisja Skarg Wniosków i Petycji – Jan Kopaczka

https://bip.malopolska.pl/Admin.html

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy.

Kategoria: